Pellet 4Energia dalība Norway Grants atbalsta programmā

2015. gads

Jūnijs

SIA “Pellet 4Energia” 2015.gada 19.jūnijā noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par projekta „SIA “Pellet 4Energia” granulu ražotnes izveide” īstenošanu (līguma Nr. NP-2015/19, projekta identifikācijas Nr. NOFI/LV06/AK2/15). Saskaņā ar līgumu, projekta kopējās izmaksas ir 1 940 000.00 EUR, no tām Attiecināmās izmaksas ir 1 935 000.00 EUR. Kopējais atbalsta finansējums ir 677 250.00 EUR ar atbalsta intensitāti 35% no jaunu iekārtu iegādes attiecināmajām izmaksām. Projekts jāīsteno un jāpabeidz līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Jūlijs

Projekta „SIA “Pellet 4Energia” granulu ražotnes izveide” ietvaros uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes iepirkumam par “Lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksa” piegādi.

Augusts

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 10.08.2015. tika publicēts paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru iepirkumam “Lentveida žāvēšanas iekārtu komplekss”. Izsludinātajā iepirkuma konkursā noteiktajā termiņā, t.i. līdz 24.08.2015. tika saņemti divi piedāvājumi. 06.08.2015 tika organizēts projekta uzsākšanas seminārs, kurā piedalījās SIA “Pellet 4Energia” vadītājs Toms Nāburgs, kā arī uzņēmuma akcionāra AS “Nelja Energia” pārstāvji.

Septembris

Noslēdzies iepirkuma konkurss par “Lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksu” un noskaidrots iepirkuma uzvarētājs – AS “Hekotek” ar kopējo līguma summu 1 780 000.00EUR. Kopējais atbalsta finansējums ir 623 000.00 EUR ar atbalsta intensitāti 35% no jaunu iekārtu iegādes attiecināmajām izmaksām. Izvērtējot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvājumu par iespēju pagarināt projekta īstenošanas termiņu, iesniegts iesniegums par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Oktobris

Uzsāktas sarunas ar lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksa piegādātāju AS “Hokotek” par iekārtas piegādi un līguma nosacījumiem. 16.10.2015. saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pozitīvs atzinums par iepirkuma pirmspārbaudi.

Novembris

Turpinātas sarunas ar lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksa piegādātāju AS “Hokotek” par iekārtas piegādi un līguma nosacījumiem.

Decembris

21.12.2015. noslēgts līgums ar AS “Hekotek” par lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksa piegādi un uzstādīšanu Brocēnos.

2016. gads

Janvāris

Saņemta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstule par līguma grozījumu atbalstīšanu un projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Februāris

Lentveida žāvēšanas iekārtu kompleksa piegādātājs AS “Hekotek” informējis pasūtītāju par iekārtas gatavību piegādei.

Marts

AS “Hekotek” veicis iekārtas piegādi projekta īstenošanas adresē “Veckroģeļi”, Brocēnos, Cieceres pagastā, Saldus novadā. Uzsākta iekārtas uzstādīšana.

Uzsākta iekārtas uzstādīšana

Aprīlis

AS “Hekotek” veicis iekārtas uzstādīšanu projekta īstenošanas adresē “Veckroģeļi”, Brocēnos, Cieceres pagastā, Saldus novadā. Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas vietā vēl nav nodrošināta elektroenerģijas un siltumenerģijas padeve, ar iekārtu piegādātāju 21.04.2016. parakstīta vienošanās par līguma pilnīgas izpildes termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2016.

Veikta iekārtas uzstādīšanu projektā

Maijs

Projekta īstenošanas vietā norit elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi, kā arī blakus esošās koģenerācijas stacijas celtniecības darbu pēdējais posms.

Jūnijs

Projekta īstenošanas vietā turpinās elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi, kā arī blakus esošās koģenerācijas stacijas celtniecības darbu pēdējais posms.

Jūlijs

Projekta īstenošanas vietā turpinās elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi, kā arī blakus esošās koģenerācijas stacijas celtniecības darbu pēdējais posms.

Augusts

Projekta īstenošanas vietā turpinās elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi, kā arī blakus esošās koģenerācijas stacijas celtniecības darbu pēdējais posms.

Septembris

Projekta īstenošanas vietā ir pabeigti elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi, kā arī darbi pie blakus esošās koģenerācijas stacijas celtniecības un palaišanas ekspluatācijā.

Oktobris

Lentveida žāvēšanas iekārta ir uzstādīta un nodota ekspluatācijā. Ar iekārtu piegādātāju AS Hekotek 3.oktobrī tika parakstīts gala pieņemšanas nodošanas akts. 6.oktobrī tika organizēts otrs projekta informatīvais pasākums, kura ietvaros ražotnē viesojās Brocēnu novada domes deputāti un darbinieki. Projekta noslēguma pasākums tiks organizēts kopā ar oficiālo rūpnīcas atklāšanu. Visas pārējās projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā pabeigtas.

Novembris

Novembra mēnesī tika veikta projekta īstenošanu apliecinošās dokumentācijas apkopošana un noslēguma pārskata sagatavošana iesniegšanai LIAA.

Decembris

Tiek atvērts moderns ražošanas komplekss, kur kokskaidu granulu rūpnīca darbojas kopā ar koģenerācijas staciju, kurā tiek ražots siltums un elektroenerģija. Koskaidu granulas rūpnīcas jauda ir 160 000t un perspektīvā tā var tikt dubultota. Uzstādītās koģenerācijas stacijas siltuma jauda ir 12.3 MWh ar dūmgāzu kondensatoru 14 - 16 MWh, un elektroenerģijas jauda ir 3.98 MWh.

Atbalsta

Latvijas investīciju un attīsības aģentūra

Latvijas investīciju un attīsības aģentūra

Norvēģijas finanšu instruments

Norway Grants

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija

SIA Pellet 4Energia

Kalnciema iela 207

LV-1046 Rīga

tel. +371 62 402 988

Norway Grants
LAT ENG